Bảng giá cước

Viettel FP 1

Gói ngày

5.000 VND

Viettel FP 7

Gói tuần

15.000 VND